På operasjonsavdelingen


Ved ankomst til operasjonsavdelingen får en forelder/foresatt følge barnet inn på operasjonsstua. Den som følger barnet må kle seg i beskyttelsesfrakk, hette og skotrekk. Deretter flyttes barnet over på operasjonsbordet og kjøres inn på operasjonsstua. Forelder kan sitte ved siden av barnet mens det forberedes til operasjon. Når anestesimiddelet sprøytes inn i blodet sovner barnet svært raskt. Når barnet har sovnet får den som følger med gå ut til et nærliggende venterom sammen med personalet.

Mange foreldre opplever den raske innsovningen og det å overlate barnet i andres varetekt som vanskelig og urovekkende. Da er det bra å tenke på at barnet, under hele narkosen, overvåkes av spesielt utdannet personale og med hjelp av avansert overvåkningsutstyr.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype