การงดอาหาร


เพื่อความปลอดภัยของเด็ก คุณจะต้องทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับการงดอาหารที่ให้ไว้สำหรับเด็กแต่ละคน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการอาเจียนในระหว่างการวางยาสลบ ซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้

คำแนะนำในการงดอาหารก่อนการวางยาสลบจะแตกต่างกันไปตามชนิดของอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอัตราการเคลื่อนผ่านออกจากกระเพาะของอาหารหรือเครื่องดื่มนั้นๆ อาหารเหลวจะเคลื่อนผ่านออกจากกระเพาะเร็วกว่าอาหารแข็ง โปรดสังเกตว่าการงดอาหารเหลวต่างชนิดกันก็ยังต้องใช้ระยะเวลาอดที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น การงดน้ำส้ม โยเกิร์ตเหลว และเครื่องดื่มผสมโซดา หรือน้ำอัดลม จะต้องใช้ระยะเวลาอดนานกว่าการงดน้ำ น้ำแอปเปิ้ล และกาแฟ เป็นต้น นมแม่และผลิตภัณฑ์ทดแทนน้ำนมจัดอยู่ในประเภทกึ่งอาหารเหลวและอาหารแข็ง หากคุณยังมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามหอผู้ป่วยที่บุตรหลานของคุณเข้ารับการรักษา

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype