วิธีการวางยาสลบแบบต่างๆ


“Narkos” เป็นคำสวีเดน มีความหมายคล้ายกันกับการสลบ หมายถึง “ปราศจากความรู้สึก” ยาสลบที่ใช้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการผ่าตัดหรือการตรวจรักษาที่วางแผนไว้ วิสัญญีแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกยาสลบ โดยพิจารณาถึงอายุของเด็กผู้ป่วย การผ่าตัด และสุขภาพของเด็กผู้ป่วย

การวางยาสลบแบบทั่วไป

การวางยาสลบแบบทั่วไปเป็นเรื่องปกติธรรมดา เป็นการทำให้ผู้ป่วยหลับอย่างไม่รู้สึกตัว และไม่รับรู้ต่อความเจ็บปวด การนำสลบแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการฉีดยาสลบเข้าหลอดเลือดดำ หรือให้ดมยาสลบทางหน้ากาก การควบคุมการสลบให้คงอยู่ตามระยะเวลาที่ต้องการจะทำโดยการให้แก๊ส หรือให้ยาเข้าหลอดเลือดดำพร้อมกับยาแก้ปวดอย่างต่อเนื่อง

ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนของร่างกาย

การให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายบ่งบอกให้รู้ว่ามีการให้ยาชาเฉพาะที่ใกล้บริเวณที่มีเส้นประสาทหล่อเลี้ยงมาก ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณร่างกายส่วนนั้นชาต่อความรู้สึก การให้ยาแบบนี้ส่วนใหญ่จะให้แก่เด็กในระหว่างการวางยาสลบแบบทั่วไป และนิยมใช้เสริมการวางยาสลบแบบทั่วไปเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในระหว่างการผ่าตัดและภายหลังการผ่าตัด ตัวอย่างการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนของร่างกาย ได้แก่ การฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง หรือนอกไขสันหลัง เป็นต้น

ยาชาเฉพาะที่

ยาชาเฉพาะที่บ่งบอกให้รู้ว่ามีการให้ยาชาที่ผิวหนังหรือใต้ผิวหนังเฉพาะบริเวณที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม การให้ยาชาเฉพาะที่ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด จะระงับการถ่ายทอดความรู้สึกเจ็บปวดในเส้นใยประสาทที่สัมผัสกับยาชา เพื่อให้บริเวณร่างกายส่วนนั้นชาต่อความรู้สึก ครีม EMLA เป็นยาชาเฉพาะที่สำหรับใช้ทาลงบนผิวหนังก่อนที่จะใส่เข็มเจาะเข้าหลอดเลือดดำ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ยาชาเฉพาะที่ร่วมกับการวางยาสลบเพื่อลดความรู้สึกเจ็บปวดในระหว่างการผ่าตัดหรือภายหลังการผ่าตัดได้ด้วย

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype