Ulike former for narkose og bedøvelse


Ordet narkose er synonymt med anestesi som betyr ”uten følelse”. Under en operasjon eller en undersøkelse kan ulike former av narkose eller bedøvelse anvendes. Valget av narkoseform baseres på barnets alder, operasjonstype samt barnets tilstand. Narkoselegen tar beslutning om og ansvar for dette etter en vurdering sammen med samtale med barn og foreldre før narkosen.

Generell narkose (anestesi)

Generell anestesi er svært vanlig og betyr at barnet sover dypt og får smertelindring. Narkosen innledes vanligvis ved at narkosemiddelet sprøytes direkte inn i en blodåre eller at barnet får puste inn narkosegass gjennom en maske. Deretter vedlikeholdes narkosen med narkosegass eller kontinuerlig tilførsel av sovemiddel og smertelindrende medikamenter direkte i blodet.

Regionalanestesi

Regionalanestesi innebærer at lokalbedøvelse injiseres nær et område rikt på nerver. Dette medfører bedøvelse av det området som dekkes av nerven. Denne typen bedøvelse gis så å si alltid mens barnet sover. Til barn anvendes regionalanestesi fortrinnsvis som et komplement til generell anestesi for å gi smertelindring under og etter operasjonen. En form av regionalanestesi er ryggbedøvelse.

Lokalbedøvelse

Lokalbedøvelse innebærer at et legemiddel appliseres på eller injiseres under huden. Uansett hvordan legemiddelet administreres, forhindrer det smerteoverføring i de nervetrådene som kommer i kontakt med middelet slik at området bedøves. En form for lokalbedøvelse er EMLA-krem som barnet får på huden innen innfarten til blodbanen settes. Lokalbedøvelse anvendes også i kombinasjon med generell anestesi for å gi smertelindring under og etter operasjonen.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype