De verschillende soorten Narkose en verdoving


Het woord narkose is synonym voor anaestesie wat “zonder gevoel” betekent.

Wanneer een operatie of een onderzoek plaatsvindt kan men verschillende soorten van narkose of verdoving gebruiken. De keuze van de narkosevorm wordt bepaalt door; de leeftijd van het kind, de soort van operatie en de algemene toestand van het kind.

Dit besluit en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de narkosedokter, na waardering en gesprek met de ouders/verzorgers en het kind vóór de narkose.

Algehele narkose

Algehele narkose is het meest gebruikelijke en betekent dat het kind volledig in slaap gebracht wordt en pijnstilling krijgt. De narkosemedicijnen worden inleidendgewijs gewoonlijk direkt in de bloedbaan gespoten, of het kind krijgt het medicijn als gas wat via een masker ingeademd moet worden. Onderhoud (voortduring) van de narkose gaat meestal via narkosegas. Ook is kontinue toediening van het narkosemedicijn via de bloedbaan mogelijk samen met pijnstillende medicijnen.

Regionale anaestesi

Regionale anaestesi betekent dat de lokale verdoving wordt geïnjekteerd in de buurt van een zenuwknooppunt. Dit betekend dat het hele verzorgingsgebied van zo’n knooppunt wordt verdoofd. Zulke verdovingen worden bijna uitsluitend gegeven als het kind al in slaap gebracht is. Kinderen krijgen deze vorm van anaestesie bij voorkeur als aanvulling op de algehele narkose voor pijnstilling tijdens en na de operatie. Een voorbeeld van regionale anaestesie is verdoving via een ruggeprik.

Lokale verdoving

Lokale verdoving betekend dat een medicijn via de huid of via een injektie onder de huid wordt toegediend. Ongeacht hoe het medicijn wordt toegedient is de werking dat het medicijn de prikkeloverdracht in de zenuwdraden die in aanraking komen med het medicijn blokkeerd zodat de omgeving verdoofd is. Een voorbeeld van lokale verdoving is EMLA-creme die gebruikt wordt vóór het inbrengen van het infuus. Lokale verdoving wordt ook gebruikt in kombinatie met algehele narkose voor pijnstilling tijdens en na de operatie.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype