Razne vrste anestetika


“Narkos” je švedski sinonim za anesteziju i znači “bez osjećaja”. Koriste se razni anestetici ovisno o planiranom pregledu ili operaciji. Izbor anestetika se temelji na starosnoj dobi djeteta, samoj operaciji koja se vrši i pacijentovom zdravstvenom stanju. Anesteziolog je odgovoran za donošenje odluka o anestetiku.

Opća anestezija:

Opća anestezija je dosta uobičajena prilikom koje je pacijent duboko uspavan i dobiva pomoć za bolove. Uvođenje ove vrste anestezije se najčešće vrši intravenskim injiciranjem anestetika ili udisanjem anestetskog agensa preko maske. Anestezija se održava kontinuiranom primjenom plina ili intravenske infuzije, zajedno sa lijekovima protiv bolova.

Regionalna anestezija:

Regionalna anestezija podrazumjeva primjenu lokalnog anestetika u blizini bogato inerviranog mjesta. Time se postiže obamrlost područja snabdjeveno tim nervima. Ova vrsta anestetika je primjenjena gotovo isključivo kod djece tokom opće anestezije. Upotrebljava se preferencijalno kao nadopuna općoj anesteziji kako bi se tretirali bolovi tokom i nakon operacije. Epiduralna i spinalna anestezija su primjeri regionalne anestezije.

Lokalna anestezija:

Lokalna anestezija podrazumjeva davanje lokalnog anestetika u ili ispod kože. Bez obzira kako se primjenjuje, lokalna anestezija blokira prenos osjećaja boli preko nervnih vlakna koji su došli u dodir sa anestetskim agensom, pa je to mjesto anestetizirano. EMLA-krema je lokalni anestetik koja se stavlja na kožu prije nego se iv kanila smjesti u venu. Lokalni anestetik se također može dati u kombinaciji sa općim anesetikom kako bi se smanjila bol tokom i nakon operacije.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype